Riešenie

Riešenie mobilného predaja
Nástroje a prístrojové riešenia
Lekárske riešenia
Logistické riešenia
Maloobchodné a supermarketové riešenia
Cateringové riešenia

Riešenie mobilného predaja

Pomocou mobilných terminálov môže chrániť informácie o zákazníkoch, ušetriť logistiku a ľudské náklady, urýchliť kontrolu kariet

timg-1_

 

Umožnite koncovým používateľom tlačiť zo svojho mobilného zariadenia

1. Použite mobilný terminál na nahradenie papierovej formy, prenos informácií o zákazníkoch a predajný proces prostredníctvom elektronickej služby.

2. Aby ste predišli strate informácií o zákazníkoch, zvýšte efektivitu kontroly.

Odporúčané modely: SP-T12BTDM, SP-RMT9BTDM, SP-T7BTDM

T121T91T71

NÁSTROJE A RIEŠENIA PRÍSTROJOV

Vysoká kompatibilita a rôzne veľkosti inštalácie umožňujú jednoduchú inštaláciu tlačiarní do rôznych nástrojov a zariadení.

4fbba3102ef84857aa098983fac8c43d_

 

Aby sme vyhoveli požiadavkám zákazníkov na stabilitu a kompatibilitu, SPRT neustále aktualizuje technológiu a dizajn tlačiarní. Vyvinuli sme a zdokonalili rad panelových tlačiarní, ktoré sú vhodnejšie pre všetky druhy nástrojov a zariadení.

Odporúčaný model:DVII,D10,DIII,DIV,D9,D8,D11,D12,D17,E3,E4,E5,EU805,EU807.

T121T91T71T71

LEKÁRSKE RIEŠENIA

Vysoká kompatibilita a voliteľné inštalačné veľkosti uľahčujú inštaláciu a programovanie tlačiarní s rôznymi lekárskymi zariadeniami.

20170727132837_e31ab5f2250a111d771baeea6316bc19_1

 

Ako profesionálny a skúsený výrobca panelových tlačiarní nás nájde veľa spoločností zaoberajúcich sa vývojom zdravotníckych zariadení a integruje naše tlačiarne do svojich zariadení. Vďaka vysokej stabilite a dokonalej technickej podpore sa tlačiarne bez problémov používajú v zdravotníckom zariadení, ktoré dokáže tlačiť krivkový graf, aktuálne údaje, výsledky analýzy atď. Vysoká kompatibilita a rôzne veľkosti inštalácie umožňujú jednoduchú inštaláciu a programovanie tlačiarní.

Odporúčaný model:DVII,D10,DIII,DIV,D9,D8,D11,D12,D17,E3,E4,E5,EU805,EU807.

T121T91T71T71

LOGISTICKÉ RIEŠENIA

Tradičné expresné lístky sa v súčasnom prostredí logistického priemyslu stretli s mnohými problémami: zadávanie rukou je neefektívne, nečitateľný rukopis spôsobuje chyby pri zadávaní informačného systému, tradičná ihličková tlač má nízku rýchlosť atď. Vzhľad systému elektronického nákladného listu výrazne zlepšil účinnosť. S vhodnou tlačiarňou sú vyššie uvedené problémy vyriešené.

c443e6ea25675ea98c4d1a3805dcb01

 

V súčasnosti tradičný expresný postup prepravy: kuriér vyzdvihne balík pri dverách, odosielateľ ručne vyplní kuriérsky formulár a potom sa tovar vráti kuriérskej spoločnosti na zadanie údajov do systému. Používanie elektronických kupónov môže znížiť pomer rukopisu a zvýšiť množstvo informácií o kupónoch. Tlačiareň štítkov SPRT dokáže tlačiť štítkový papier veľkosti 44 mm, 58 mm, 80 mm alebo obyčajný termopapier. Môže tlačiť jednoducho bez ohľadu na elektronický nákladný list a tepelné potvrdenie. K dispozícii sú rôzne rozhrania. Môže zlepšiť efektivitu mobilných terminálov. Sú to vynikajúce nákladovo efektívne tlačové zariadenia.

Odporúčaný model:L31,L36 L51,TL51,TL54atď.

T121T91T71T71

MALOOBCHODNÉ A SUPERMARKETOVÉ RIEŠENIA

Na základe požiadaviek maloobchodu a supermarketu vyvinula spoločnosť SPRT sériu rôznych modelov tlačiarní, aby uspokojila požiadavky rôznych zákazníkov a oblasť použitia.

timg-1

 

S prudkým rozvojom automatického vedenia účtovníctva sa elektronické supermarkety postupne prehĺbili. Supermarkety a večerky v uliciach a uličkách začali používať pokladničné systémy na uľahčenie ich kontroly a správy. Ako jedna z nevyhnutných súčastí pokladničného systému sa od POS tlačiarní vyžaduje, aby boli odolné, ľahko vymeniteľné papiere a schopné prispôsobiť sa zložitému prostrediu.

Odporúčaný model:P-POS88V,SP-POS890,SP-POS891,Y33.

T121T91T71T71

STRAVOVACIE RIEŠENIA

Špeciálne prostredie kuchyne si vyžaduje špeciálnu tlačiareň. Všeobecne povedané, vysoká teplota a vlhkosť v kuchyni kladú vyššie požiadavky na pohodlie tlačiarne. POS886 / POS901 je špeciálne navrhnutý pre kuchynské prostredie: ipx2 vodotesný, odolný voči nečistotám, plne uzavretý, dizajn vstavaného napájacieho zdroja, vhodný pre vaše použitie a údržbu.

only_detail

 

V reštaurácii sa používa bezdrôtový objednávkový systém. Prenosná tlačiareň SPRT splní vaše potreby. Rozšírené funkcie ručného terminálu používaného v bezdrôtovom objednávkovom systéme zahŕňajú najmä 802.11b, dátovú komunikáciu Bluetooth atď.

Odporúčaný model:SP-POS8810,SP-POS893,SP-TL24,SP-TL26,SP-T12.

T121T91T71T71