Riešenie mobilného predaja

Umožnite koncovým používateľom tlačiť zo svojho mobilného zariadenia

1. Použite mobilný terminál na nahradenie papierovej formy, prenos informácií o zákazníkoch a predajný proces prostredníctvom elektronickej služby.

2. Aby ste predišli strate informácií o zákazníkoch, zvýšte efektivitu kontroly.

3. Pomocou mobilných terminálov môže chrániť informácie o zákazníkoch, ušetriť logistiku a ľudské náklady, urýchliť kontrolu karty.

 

Odporúčané modely: SP-T12BTDM, SP-RMT9BTDM, SP-T7BTDM