Cateringové riešenia

Špeciálne prostredie kuchyne si vyžaduje špeciálnu tlačiareň. Všeobecne povedané, vysoká teplota a vlhkosť v kuchyni kladú vyššie požiadavky na pohodlie tlačiarne. POS886 / POS901 je špeciálne navrhnutý pre kuchynské prostredie: ipx2 vodotesný, odolný voči nečistotám, plne uzavretý, dizajn vstavaného napájacieho zdroja, vhodný pre vaše použitie a údržbu.

V reštaurácii sa používa bezdrôtový objednávkový systém. Prenosná tlačiareň SPRT splní vaše potreby. Rozšírené funkcie ručného terminálu používaného v bezdrôtovom objednávkovom systéme zahŕňajú najmä 802.11b, dátovú komunikáciu Bluetooth atď.

Odporúčaný model: SP-POS8810, SP-POS902, SP-T12, SP-POS891.